Echipa/Project team

Director de proiect/Manager - Dr.ing Roxana Elena Gheorghiţă

Mentor/Mentor – Prof univ dr. ing Gheorghe Gutt

Proiect

În zilele noastre, poluarea datorată utilizării excesive a ambalajelor de unică utilizare a scăpat de sub control, impactul fiind negativ pentru mediul înconjurător. Industria caută constant alternative pentru a substitui materialele convenţionale, pe bază de petrol. Prezenta propunere are ca scop designul, obţinerea, testarea şi validarea a două materiale naturale: o folie pe bază de biopolimeri, utilizată pentru ambalarea suplimentelor alimentare- formă pulverulentă sau tablete efervescente- complet hidrosolubilă şi comestibilă, dar şi un material prezentat sub forma unei pungi exterioare, obţinută din tărâţe din grâu, ce va conţine suplimentele alimentare, compostabilă în termen de 30 de zile. Folia aflată în contact direct cu produsul se solubilizează integral odată cu suplimentul alimentar pe care îl conţine şi poate fi îmbunătăţită prin adaosuri de compuşi naturali cu efect benefic asupra sănătăţii consumatorului: uleiuri esenţiale, coloranţi sau antioxidanţi. În mod similar, folia pe bază de biopolimeri poate reprezenta ambalaj pentru produsele alimentare pulverulente, precum cafea solubilă, specialităţi pe bază de cafea, lapte praf, ceaiuri etc., ce presupun solubilizare înainte de consum, iar punga exterioară, obţinută din tărâţe, poate fi folosită în industria alimentară, farmaceutică, medicală sau cosmetică.

Proiectul își propune să utilizeze şi să îmbunătățească metodele dezvoltate în timpul studiilor de doctorat, având ca scop obţinerea de materiale optimizate, cu aplicații practice bine definite. Materialele de ambalare obţinute pot fi transpuse în industrie şi pot fi puse la dispoziția producătorilor, datorită faptului că prezintă caracteristici competitive cu cele ale ambalajelor convenționale, non-biodegradabile, obținute din resurse neregenerabile, poluante pentru mediul înconjurător. Experiența managerului de proiect și a mentorului în acest domeniu, precum și infrastructura existentă la nivelul instituției gazdă garantează succesul cercetării.

Project details

Nowadays, pollution due to excessive use of disposable packaging has become difficult to control, with a negative impact on the environment. The industry is constantly looking for alternatives to replace conventional petroleum-based materials. This project aims to design, obtain, test and validate two natural materials: a film based on biopolymers, used for packaging food supplements - powder form or effervescent tablets - completely water-soluble and edible. The second material is an outer bag, made from wheat bran, which will contain food supplements, compostable within 30 days. The foil in direct contact with the product will be completely solubilized with the food supplement it contains and can be enhanced by the addition of natural compounds with a beneficial effect on consumer health: essential oils, dyes or antioxidants. Similarly, biopolymer-based foil can be used as packaging for powdered foods, such as instant coffee, coffee-based specialties, milk powder, teas, etc., which require solubilization before consumption. The outer bag, made from bran, can be used in the food, pharmaceutical, medical or cosmetic industries.

The project aims to use and improve the methods developed during doctoral studies, with the aim of obtaining optimized materials with well-defined practical applications. The packaging materials obtained can be transposed into industry and made available to manufacturers, due to the fact that they have competitive characteristics with those of conventional, non-biodegradable packaging, obtained from non-renewable resources, polluting to the environment. The experience of the project manager and mentor in this field, as well as the existing infrastructure at the level of the host institution guarantees the success of the research.

Rezultate/Results

Articole publicate/Published articles::

1. „Edible Biopolymers-Based Materials for Food Applications—The Eco Alternative to Conventional Synthetic Packaging”, authors Roxana Gheorghita Puscaselu, Irina Besliu, Gheorghe Gutt, Polymers 2021 (zona Q1, IF – 4,329), vol. 13(21), 3779; https://doi.org/10.3390/polym13213779

2. „Use of polymers in the development of edible packaging materials for food supplements”, authors Roxana Gheorghita, Sonia Amariei, Gheorghe Gutt, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies (indexat BDI), Vol. XXV, No. 1, 2021, ISSN 2285-1364, http://biotechnologyjournal.usamv.ro/pdf/2021/issue_1/Art17.pdf.

3. „The importance of starch source in the development of edible materials for food packaging”, authors Roxana Gheorghita, Gheorghe Gutt, volum indexat ISI – „Conference Proceedings of the 21st International Scientific GeoConference SGEM 2021”, ISSN 1314-2704,

4. „Are biopolymers the weapon against pollution due to disposable packaging? New biobased edible materials for packaging food supplements”, authors Roxana Gheorghita, Gheorghe Gutt, volum indexat ISI – „Conference Proceedings of the 21st International Scientific GeoConference SGEM 2021”, ISSN 1314-2704.

5. „The unseen trap in the development of biopolymeric materials with natural additions: the importance of using high quality essential oils”, authors Roxana Gheorghita, Gheorghe Gutt – volum indexat in baze de date internationale – “Conference Proceedings of the XXIInd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022”, ISSN 1314-2704.

6. „The Future Packaging of the Food Industry: The Development and Characterization of Innovative Biobased Materials with Essential Oils Added”, authors Roxana Gheorghita, Andrei Lobiuc, Gheorghe Gutt, Gels (zona Q1, IF-4,43), 8 (8), ISSN 2310-2861, https://doi.org/10.3390/gels8080

Abstract publicat în volum cu ISSN/Abstract published in volume with ISSN:

1. „New applications of starch in the food industry: the development of edible packaging materials”, authors Roxana Gheorghita, Gheorghe Gutt, abstract publicat în volumul conferinţei, „The International Conference “Biotechnologies, Present and Perspectives” Suceava, Romania, 8th Edition, 5th November 2021. ABSTRACTS”, ISSN 2068 – 0819, pag. 77, https://fiajournal.usv.ro/conference2021/.

Participări la conferinţe internaționale organizate în ţară şi în străinătate/International conferences organized in the country and abroad:

1. „New applications of biopolymers and essential oils: edible packaging material for food supplements”, authors Roxana Gheorghiţă, Sonia Amariei, Gheorghe Gutt (referinţă abstract COLL2020_0598), Conferinţa internaţională „10th International Colloids Conference” organizată de Elsevier în perioada 7-9.12.2020;

2. „Use of polymers in the development of edible packaging materials for food supplements”, Conferinta internationala ""Agriculture for Life. Life for Agriculture", Bucuresti, 2-4.06.2021 - premiul pentru cel mai bun poster;

3. "The importance of starch source in the development of edible materials for food packaging”, „21st International Scientific GeoConference SGEM 2021”, Bulgaria, 14-22.08.2021 - premiul pentru cel mai bun speaker;

4. „Are biopolymers the weapon against pollution due to disposable packaging? New biobased edible materials for packaging food supplements”, „21st International Scientific GeoConference SGEM 2021”, Bulgaria, 14-22.08.2021;

5. „New applications of starch in the food industry: the development of edible packaging materials”, „The International Conference “Biotechnologies, Present and Perspectives” Suceava, Romania, 05.11.2021;

6. „Use of Biopolymers and Natural Essential Oils for the Development of Edible Packaging for Food Supplements”, „6th ASIA PACIFIC International Modern Sciences Congress”, New Delhi, India, 15-16.12.2021.

7. „Food industry and the concept of green economy: strategies for development of edible food packaging materials”, 7th International Zeugma Conference on Scientific Research, Gaziantep, Turcia, 21.01.2022 – 23.01.2022.

8. „Innovative edible biomaterials with natural essential oils for powdered supplements: new strategies to improve food quality and reduce waste from disposable packaging”, „Polymers 2022 - New Trends in Polymer Science: Health of the Planet, Health of the People”, Torino Italia, 25.05.2022 – 27.05.2022.

9. „Biopolymeric materials with essential oils: new perspectives in the development of packaging for food supplements”, The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bucuresti, Romania, 02.06.2022 – 04.06.2022.

Propunere de brevet/Patent proposal:

1. "Film biopolimeric, comestibil şi procedeu de obţinere a acestuia", authors Roxana Gheorghiţă, Gheorghe Gutt, nr înregistrare OSIM - A00737/06.12.2021.

Carte/Book:

1. "Îndrumar de utilizare a filmelor si foliilor subțiri", author Roxana Gheorghiţă, Editura Performantica, 2021, ISBN 978-606-685-835-9.

În perspectivă/In perspective:

1. „Development and Characterization of Sodium Alginate-Agar based Active Edible Films Incorporated with Essential Oils of Medicinal Plants: One Year Experience”, autori Roxana Gheorghita, Andrei Lobiuc, Gheorghe Gutt, a fost trimis către recenzare în jurnalul Antioxidants, zona Q1, IF 7.675, ISSN 2076-3921 şi se află în proces de evaluare (indicativ manuscris antioxidants-1920503).

Rapoarte de proiect/Project reports

RST ETAPA 2

Raport stiintific Gheorghita Roxana

PD2019 RAPORT STIINTIFIC FINAL PD

Contact

Director de proiect/Manager - Dr.ing Roxana Elena Gheorghiţă

Email/Email address: roxana.puscaselu [at] usm.ro

Adresa: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Str. Universitatii 13, 720229 Suceava, Romania

Address: ”Stefan cel Mare” University of Suceava, University, 13, 720229 Suceava, Romania